image

ZAKONODAJA

Čiste in vzdrževane prezračevalne sisteme zagotavlja tudi zakonodajalec s pomočjo državnih inšpekcijskih služb, ki preverjajo skladnost relevantnih prezračevalnih sistemov z naslednjimi pravnimi akti.

IMATE VPRAŠANJA?

KONTAKTIRAJTE NAS